Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § (Laatimispäivämäärä: 03.10.2005)

Rekisterinpitäjä

Nimi: Pox.fi – Internet Solutions
Yhteystiedot: helpdesk [at] pox.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Pox.fi – Ylläpito
Yhteystiedot: helpdesk [at] pox.fi

Rekisterin nimi

pox.fi:n asiakasrekisteri

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

-Asiakkaan ilmoittamat yhteystiedot
-Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot

Tietojen edelleenluovuttaminen

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa, ellei lainsäädäntö siihen pakota.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisena ja allekirjoituksella varustettuna antamaamme osoitteeseen. Asiakas pystyy tarkastamaan omat asiakastietonsa myös palveluidenhallinnan kautta osoitteesta https://hallinta.pox.fi