Sopimusehdot

1. Sopijaosapuolet
Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat Pox.fi – Internet Solutions (jäljempänä palveluntarjoaja), sekä sen tarjoamia palveluja käyttävä yksityishenkilö, yritys tai yhteisö (jäljempänä asiakas).

2. Voimaantulo
Nämä ehdot astuvat voimaan 1.1.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.

3. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen
Sopimus syntyy kun asiakas täyttää ja lähettää käyttäjähakemuksen ja asiakkaan tekemä hakemus on ylläpidon toimesta hyväksytty. Asiakas ei voi siirtää sopimusta (käyttäjätunnusta), toiselle osapuolelle ilman palveluntarjoajan lupaa.

4. Palveluntarjoajan velvoitteet ja vastuut
Tarjoamaan ilmaisia palveluita katsomalleen henkilölle, yhteisölle tai yritykselle. Palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, palvelun käytön johdosta esim. käyttäessä sähköposti-palveluamme, emme ota vastuuta jos saat sähköpostisi kautta viruksen tai vastaavaan omalle koneellesi. Palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta asiakkaan kotisivuilla olevasta materiaalista.

Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan asiakkailleen laadukasta palvelua 24/7. Sekä pyrkii pitämään palvelun laadukkaana, lukuun ottamatta kunnossapito-, huolto ja mahdolliset vikaantumisesta johtuvat käyttökatkokset. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen koska tahansa, eikä siitä tarvitse käyttäjälle erikseen ilmoittaa.

Palveluntarjoaja ei vastaa siitä vahingosta, menetyksestä tai haitasta, joka on välitön tai välillinen seuraus laitekatkosta, linjahäiriöstä ja niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon muuttumisesta tai katoamisesta, tai siitä etteivät verkkopalvelut ole käytettävissä osittain tai kokonaan.

5. Tunnuksen sulkeminen ja sen käytönrajoittaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea toimittamansa palvelu tai rajoittaa sen käyttöä, jos asiakas aiheuttaa häiriötä televerkolle, palvelimelle tai muille käyttäjille. Verkkoliikenteen häiritsemikseksi luetaan esim. mainosten lähettäminen (spämmi), käyttämällä palvelinta tiedostonjako palvelimena.

6. Asiakkaan vastuu ja velvoitteet
Asiakas on velvollinen huolehtimaan, etteivät hänen käyttäjätunnukseltaan ajettavat ohjelmat ole häiriöksi muille järjestelmän tai tietoverkon käyttäjille.

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti, eikä missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan tai salasanojaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksen tai salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästään väärinkäytöstä.

Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet kulut. Asiakas vapauttaa palveluntarjojan sekä sen ylläpitäjien kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta tietoverkossa tai muuten tämän palvelun kautta mahdollisesti aiheuttavat.

Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa toimittajalle sen vaatimat, palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä toimittajalle asiakastietojensa muutoksista.

Asiakas on velvollinen lukemaan Palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista Palveluntarjoajan www-sivuilla tai toimittaa Asiakkaalle muulla tavalla.

Asiakas ei saa käyttää ilmaispalveluita kaupalliseen tarkoitukseen, eli ei saa jälleenmyydä käyttämiään ilmaispalveluja.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalin, joka rikkoo tai jonka Palveluntarjoaja epäilee rikkovan sopimusehtoja.

7. Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja voidaan irtisanoa asiakkaan tai palveluntarjoana toimesta, koska tahansa. Sopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä kun Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle Palvelun käyttäjätunnukset tai muulla tavoin ilmoittaa Palvelun avaamisesta.

Palveluntarjoajalla on myös oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli Palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi.

8. Erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käsitellään erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.